IN DE RUIMTE

In De Ruimte ((IDR)) is een kloostergewelf van het voormalige Abraham Doleklooster (1412). Dit klooster werd bewoond door 24 ‘maagden’ en weduwen die leefden volgens de regels van St. Fransiscus. Het waren ingesloten, reguliere zusters, gewijd aan [St. Ursula en de] Elfduizend Maagden. Een unieke ruimte in het hart van het Museumkwartier met een ingang aan de Oudegracht 230 en een ingang aan het Abraham Dolehof.

In De Ruimte gaat voor een duurzame samenleving en een solidaire economie. Vanuit eigen kracht (geen subsidie) creëert IDR een netwerk van ondernemende, mensen die initiatieven op sociaal, cultureel- en duurzaamheidsgebied organiseren. In De Ruimte verhuurt ook ruimte en is daarnaast een flexwerkplek.

www.inderuimte.org