MOREELSEBRUG

De Moreelsebrug, die op 16 december 2016 is geopend, is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte, inclusief de trappen aan beide uiteinden, wordt circa 295 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de voormalige Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo’n 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij IJzerbomen op de brug.